Jorma Ollilan hyökkäys yhteiskuntaa vastaan

Öljy-yhtiö Shellin sekä Nokian hallitusten entinen puheenjohtaja Jorma Ollila on Suomessa erityisessä asemassa: kun Ollila puhuu, häntä yleensä kuunnellaan. Ollila toimii tällä hetkellä Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n hallituksen puheenjohtajana, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan sekä Outokummun hallituksen puheenjohtajana.

Ollila kirjoittaa 2.1. ilmestyneessä Helsingin Sanomien vieraskynässä Suomen olevan “kuilun partaalla”. Yleistä kustannuskilpailukykymantraa toistavassa kirjoituksessa on yksi oikeasti kiinnostava kohta, johon muun muassa Timo Harakka on kiinnittänyt kiinnitti huomiota. Kun Ollila puhuu yhteiskunnan “uudistuksista” (lue etuuksien ja palkkojen heikennyksistä) hän sanoo :

Oppositio järjestää välikysymysäänestyksiä menettelytavoista. Oikeusoppineet tulkitsevat kärkkäästi mitkä tahansa muutokset perustuslain vastaisiksi, taloudelliset tosiasiat sivuuttaen.

Ollila kritisoi toisaalta oppositiota siitä, että se toteuttaa ainoaa tehtäväänsä, eli hallituksen kritisointia eri tavoin. Toisaalta hän kritisoi perustuslakiin vetoamista “taloudelliset tosiasiat sivuuttaen”.

timoh.png

Tässä kohdassa moni kysyy, mitä ihmeen tekemistä taloudella muka on perustuslain kanssa. Eiväthän lait ole tarkoitettu yksityisen sektorin arvonlisäyksen palvelemiseen, vaan kansalaisten ja ympäristön riittävän suojatun aseman takaamiseen?

Jorma Ollila saattaa hänen taustansa huomioiden olla eri mieltä.

Ollila toimi Nokian hallituksen puheenjohtajana, kun yritys lobbasi läpi niin kutsutun “Lex Nokian“, urkintalakikokonaisuuden, joka mahdollisti internetin “yhteisötilaajille” eli esim. työnantajalle, verkkokäyttäjien tunnistetietojen selvittämisen tiettyjen asianhaarojen vallitessa. Lex Nokia saatiin ajettua läpi aikana, jolloin Nokia vastasi erittäin suuresta osasta Suomen bruttokansantuotteesta ja huhut kertoivat, että Nokia uhkaili vetää toimintonsa pois Suomesta, jos lakia ei saataisi voimaan.

Jorma Ollila ei selvästikään tarkastele lakia kansalaisille suojaa tarjoavana periaatteena. Hänen näkökulmastaan lakien on joustettava silloin kun yritykset niin vaativat, kansalaisvapauksista viis.

Perustuslain tehtävä kuitenkin on nimenomaan suojata yhteiskuntaa lyhytnäköiseltä voitontavoittelulta: se nauttii voimakasta suojaa, jotta tietyt elintärkeät perusoikeudet eivät olisi kumottavissa hetken mielijohteesta tai hallitusammattilaisten lobbauskampanjan seurauksena.

Ollilan kaltaisten henkilöiden kannanottoja lukiessa kannattaa olla tarkka: Suomen etua näennäisesti puolustavat kirjoitukset ovat useimmiten kaikkea muuta kuin koko yhteiskunnan edun mukaisia.

PS. Ollila perusteli Lex Nokian läpiviemistä sillä, ettei “suomalaisen duunarin tai insinöörin työtä varasteta”. Miten uskottavalta kuulostaa, että laki haluttiin läpi juuri näiden ihmisten suojelemiseksi?

Advertisements
Standard