Miksi suvakki ja mokuttaja ovat vaarallisia nimityksiä?

Kaikkien ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta kiinnostuneiden pitäisi välttää kutsumasta itseään suvakiksi, mokuttajaksi tai kukkahattutädiksi muuten kuin vahvasti lainausmerkeissä. Näiden sanojen myötä hyväksytään samalla niihin sisältyvät virheelliset, äärioikeiston muotoilemat oletukset oman ajattelun taustoista. Ne ovat niin kutsuttuja olkinukkeja, vastustajan muotoilemia väärille oletuksille perustuvia viholliskuvia.

Yleistyessään ne levittävät harhaista kuvaa siitä, mitä syrjinnän vastustajat oikeastaan haluavat. Ne myös kiinnittävät huomiota liiaksi ihmisten identiteetteihin, kun pitäisi pohtia valtarakenteita.

Minä en kaipaa tuollaisia identiteettejä. En ole suvaitsevainen enkä pidä monikulttuurisuutta ensisijaisesti rikkautena.

Suvaitsevaisuus (tolerance) tarkoittaa sellaisen aseman omaksumista, että voi arvioida muiden oikeutta elää elämiään eri tavalla kuin itse. Minulla ei ole sitä oikeutta. En suvaitse, vaan muiden elämät eivät kuulu minulle.

Monikulttuurisuudesta puhuvat eniten sen vastustajaksi ilmoittautuvat. He tyypillisesti olettavat, että kannattajat, mokuttajiksi kutsutut, näkevät monikulttuurisuuden kulttuurin rikastamisena. Monikulttuurisuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus arvioida moraalisesti, olettaa sen jotenkin parantavan tai huonontavan yhteiskuntaoloja. Monikulttuurisuus on ennen kaikkea käsite, joka tunnustaa, että yhteiskunnassa on aina eroja käytäntöjen välillä, monipuolisuutta. 

Monikulttuurisuuden käsite tunnustaa, että alueen tavat syödä, puhua ja ajatella ovat peräisin sekalaisista lähteistä nykyisten valtiorajojen sisä- ja ulkopuolelta. Maahanmuuttoonkin se liittyy, mutta yhtä hyvin se kuvaa eroja suomalaisten välillä.

Väitän, että Olli Immosen ja ISIS-kannattajan yhteiskuntaihanteilla on enemmän yhteistä keskenään kuin keskivertosuomalaisen ja Olli Immosen yhteiskuntaihanteilla. Monikulttuurisuutta ei poisteta sulkemalla rajat. Toisaalta avaamalla rajat ei pyritä edistämään monikulttuurisuutta, vaan antamaan apua tarvitseville suojaa ja sallia ihmisten vapaata liikkuvuutta.

Kukkahattutäti on  alussa listatuista käsitteistä hämärin, siitä on vaikeaa edes irtisanoutua. Kukkahattutädin hahmon tarkoitus on tehdä ihmisoikeuksien hyväksymisestä sokeiden hölmöjen puuhaa. Kukkahattutäti sulkee silmänsä kaikilta ongelmilta. On äärioikeiston naisvihamielisen maailmankuvan mukaista, että kyseessä on juuri täti.

Tosiasiassa oikeistokonservatiivien vastustajat eivät sulje silmiään ongelmilta, vaan näkevät, että ihmisiä kategorisoiva, eriarvoistava ja rasistinen politiikka tuottaa ongelmia kaksin verroin lisää.

Ei tarvitse kukkahattua nähdäkseen tämän kaiken, riittää että irtisanoutuu kapeakatseisesta, muukalaisvihamielisestä ajattelusta.

straw-man-31612_960_720.png

Olkinukke.

Advertisements
Standard