Hallituksen uusi tasa-arvo –ohjelma jättää tärkeimmän kritiikin huomiotta

Hallitus hyväksyi 4. toukokuuta tasa-arvo–ohjelman vuosille 2016-2019. Ohjelmaa on odotettu, sillä hallitusohjelma sai julkaisemisensa aikaan kovaa kritiikkiä tasa-arvovaikutusten arvioinnin laiminlyömisestä. Yli 80 professoria julkaisi kesäkuussa 2015 yhteiskannanoton, jossa käytiin läpi keskeisiä hallitusohjelman tasa-arvoa heikentäviä vaikutuksia. Pääministeri Sipilän tuolloinen kommentti kannanottoon on hiukan ristiriitainen:

Tehdään nyt ensin se uudistus ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Sitten arvioidaan sen suunnitelman vaikuttavuutta totta kai.

En ihan tarkkaan nyt tiedä, mihin nämä professorit ovat viitanneet. Enkä pysty vastaamaan tuohon, että tehdäänkö joku selvitys siitä sitten erikseen. Mitään päätöksiä mistään ei ole vielä tehty.

Selvästi  ministeriöissä on kuitenkin luettu kannanottoa, sillä vuosi kritiikin jälkeen ilmestyvässä tasa-arvo-ohjelmassa mainitaan muun muassa vanhemmuuden tasaisempi jakautuminen (tosin vanhempainvapaiden jakautuminen ohitetaan) ja perheväkivaltaa torjuvan Istanbulin sopimuksen toimeenpano, jotka professorien kannanotto nostaa näkyviin. Myös hallituksen kärkihankkeiden tasa-arvovaikutukset luvataan arvioida professorien vaatimuksen mukaisesti.

Tasa-arvo-ohjelma on selvästi yritys pelastaa kovan kritiikin kohteeksi joutunut hallituksen tasa-arvopolitiikka. Tämä käy ilmi jo esipuheesta, jossa selvennetään naureskelun kohteeksi joutunutta hallitusohjelman ”nykytila”-arvion kohtaa ”naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia”. Nyt Sipilä ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Juha Rehula sanovatkin asian vähän toisin ja tasa-arvo ei olekaan selviö:

Hallitusohjelmassa todetaan, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Tämä on tavoite, jonka toteuttamiseen hallitus pyrkii.

Jätän ohjelman yleisen arvioinnin tasa-arvopolitiikan asiantuntijoille. Yksi asia siinä kuitenkin pistää silmään näin maallikolle: tasa-arvo-ohjelmassa ei luvata hallituksen jo tekemien leikkauspäätösten uudelleenharkitsemista, vaikka professorien kannanoton päähuomio on juuri niissä.

Pääministeri Sipilä ilmoitti huhtikuun alussa, että hallituksen kaavailemat neljän miljardin leikkauspäätökset on nyt tehty. Tämä oli siis kuukauden ennen tasa-arvoselvityksen julkaisemista. Selvityksessä leikkaukset näyttävät olevan jätetty taakse, puhe on ”seuraavista” uudistuksista:

Ministeriöt varmistavat, että seuraavissa keskeisissä yhteiskunnallisissa uudistuksissa sekä kärkihankkeissa pyritään määrittelemään tasaarvotavoitteita, arvioidaan sukupuolivaikutukset uudistuksen eri vaiheissa ja raportoidaan vaikutukset sukupuolten tasa-arvon kannalta.

Hallitusohjelman linjaamia sopeutuksia ei oteta tarkasteluun, vaikka professorien kannanoton päähuomio oli juuri niissä ja siinä, että ennen niistä päättämistä ei ole arvioitu niiden vaikutuksia. Professorien kannanotossa sanotaan muun muassa kuntasektorin leikkauksista näin:

Sopeuttamistoimet ja kuntien kustannusten karsiminen miljardilla eurolla ennakoivat kuntasektorin irtisanomisia. Ne kohdistuvat lähinnä naisiin, sillä 79 % kuntasektorilla työskentelevistä on naisia. Subjektiivisen päivähoito­oikeuden purkaminen heikentää erityisesti naisten työssäkäynnin edellytyksiä ja toimii työllisyyden kasvattamisen tavoitetta vastaan.

Kuntiin kohdistuvia leikkauksia ei kuitenkaan tasa-arvo-ohjelmassa luvata tarkistaa. Ylipäätään ainoa leikkauksia koskeva arviointi luvataan toteuttaa jälkikäteisesti:

Toteutetaan hanke, jossa arvioidaan vuoden 2016 talousarvion vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon hallituksen puoliväliarvion yhteydessä vuonna 2017. Jatketaan tämän pohjalta talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittämistä. (STM, VM)

Professorien kannanotossa listataan suuri joukko leikkausten sukupuolivaikutuksia, jotka tasa-arvo –ohjelmassa joko ohitetaan tai luvataan ylimalkaisesti selvittää. Tällaisia ovat kuntasektorin leikkausten lisäksi paikallinen sopiminen ja vanhempainvapaiden jakaminen. Ohjelman kokonaisuuden kannalta valtion budjetin tasa-arvovaikutusten ohittaminen on kuitenkin erityisen huomionarvoista: professorien kannanottoa ei näytetä ottavan tosissaan tasa-arvoa heikentävien leikkausten osalta.

 

sori.jpg

Kyltti: Linnea Savisalo, Kuva: Salla Porra

Advertisements
Standard