PS:n ajatuspaja, rasistifoorumi ja “kansalaispartiot”

Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi 19. toukokuuta raportin “Turvallisuus uhattuna – maahanmuutto, turvallisuustilanne ja kansalaispartiot“. Köykäinen, noin 20-sivuinen teksti käsittelee Suomen turvallisuustilannetta, poliisin määrärahoja ja katupartioita. Raportin mukaan Suomen turvallisuustilannetta uhkaa erityisesti maahanmuuttajien rikollisuus, ja ratkaisut löytyvät muun muassa poliisin määrärahojen kasvattamisesta, maahanmuuttopolitiikan tiukentamisesta sekä “kansalaisaktiivisuudesta”. Kirjoittaja Aleksi Hernesniemi ei ole tutkija, vaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja.

Suojelupoliisin alueyksikön päällikkö Kari Harju kommentoi maaliskuussa YLElle tunnetuimman ja laajimmalle levinneen katupartioryhmän, Soldiers of Odinin, toimintaa näin:

Tässä on suuri väkivaltapotentiaali taustalla, mahdollisuus väkivaltarikoksiin myöskin. Sen takia siihen täytyy kiinnittää huomiota.

Kommentti liittyy YLEn tekemään paljastukseen katupartion päällystön facebook-keskusteluista, joissa esiintyi aseita ja natsisymboleita. Soldiers of Odinin on osoitettu olevan rasistinen keskusjohtoinen järjestö, joka moottoripyöräkerholta kopioiduilla toimintatavoilla levittää toimintaansa erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suomen Perustan julkaisemassa raportissa katupartioita lähestytään kuitenkin toisenlaisin sanankääntein. Katupartioiden  sijaan siinä puhutaan johdonmukaisesti “kansalaispartioista”, ja koko toiminta kehystetään kansalaisaktiivisuudeksi:

Syynä kansalaisaktiivisuuden kasvuun on vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi, joka muutti voimakkaasti Suomen turvallisuustilannetta. Kansalaispartiot ovat seurausta turvallisuustilanteen heikentymisestä. Muun muassa uutiset turvapaikanhakijoiden tekemistä ahdisteluista ja seksuaalirikoksista ovat voimakkaasti kiihdyttäneet keskustelua

Kansainvälistä kasvua hakevaa rasistista Soldiers of Odinia Suomen Perustan raportissa ei mainita nimeltä ollenkaan. Kirjoittaja Hernesniemi puhuu yleisellä tasolla Suomen turvallisuustilanteen “romahtamisesta” syynä katupartioiden lisääntymiseen. Suomen turvallisuustilanne on tässä erittäin kapeasti tulkittu vain turvapaikanhakijoihin kohdistuvana huolena. Mainitsematta jää muun muassa, että Supo nosti marraskuussa kansallisen turvallisuuden katsauksessaan esiin myös äärioikeistolaisen liikehdinnän aiheuttamat riskit, eli näkee sen yhtä lailla turvallisuustilanteen heikentäjänä.

Suomen Perustan raportissa jätetään myös ongelmallisella tavalla tarkastelun ulkopuolelle se, miten äärioikeistolaiset liikkeet käyttävät turvapaikanhakijoiden määrän kasvua omien laajenemispyrkimystensä apuna. Esimerkiksi Soldiers of Odinin johtaja Mika Ranta ei ole muuttunut “kansalaisaktivistiksi” yhtäkkiä turvallisuustilanteen romahtamisen takia, vaan on avoimesti kertonut olleensa jo ennen katupartiotoimintaansa vakaumuksellinen kansallissosialisti ja Suomen vastarintaliikkeen jäsen.

Raportin lopussa listattujen seitsemän toimenpidesuosituksen yksi kohta kuuluu:

Turvataan kansalaisille mahdollisuus osallistua turvallisuuden ylläpitämiseen kansalaispartioiden muodossa. Kansalaispartioinnissa pyrittävä tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa.

turva.png

Vaikka raportti ehdottaa partioiden kontrolloimista tekemällä niistä virallisia instituutioita, se ei onnistu tuomitsemaan rasistisia partioita eikä tekemään eroa uusnatsistisen liikehdinnän ja kansalaisten naapurustovalvonnan välillä. Sen takia raportti päätyy oikeuttamaan Soldiers of Odinin kaltaisten yleistä turvallisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa uhkaavien ryhmien toimintaa.

Raportin esipuheen on kirjoittanut Suomen Perustan toiminnanjohtaja, espoolainen perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Simo Grönroos. Grönroos on tehnyt aktiivista mediatyötä raportin ympärillä ja jakanut sen muun muassa avoimen rasistisesta kirjoittelusta tunnettuun “Rajat kiinni! -kansanliike” -facebook-ryhmään. Grönroos on ryhmän jäsen ja on jakanut sinne vuoden 2015 marraskuusta lähtien muun muassa Suomen Perustaan ja perussuomalaisiin liittyvää sisältöä.

grönroos

Perussuomalaisten ajatuspaja siis edistää muun muassa rasistisella foorumilla “yhteiskunnallista keskustelua”, jossa uusnatsistinen katupartiointi jää erottelemetta “kansalaisaktiivisuudesta”, ja toimenpidesuositus on turvata “kansalaispartioihin” osallistuminen. Rasistiset katupartiot tuominnut, ajatuspajan toimintaa rahoittavan puolueen puheenjohtaja Timo Soini antoi syksyllä kirjoittaja Hernesniemelle varoituksen puolueen johdon horjuttamisesta. Soini tuskin on kovin tyytyväinen nytkään, mutta uskaltaako hän enää ollenkaan puuttua puolueen muukalaisvihamielisen siiven toimintaan?

Edit 23.5. kl 8.13: Tarkennettu ja laajennettu joitain kohtia.

Advertisements
Standard