Hallitus alkoi yhtäkkiä kyynelehtiä perheenyhdistämisen tärkeyttä

Hallituspuolue Kokoomus on päättänyt ryhtyä helpottamaan oleskelulupaprosesseja. Mutta ei tietenkään niiden, jotka tarvitsevat luvan paetakseen sotaa. Hallituksen valmistelussa oleva aloite helpottaa ”huippuosaajien”, sijoittajien ja startup- väen lupaprosesseja. Ollaan Kauppalehden sanoin luomassa ”ohituskaistaa”, jonka avulla maahan asettuminen helpottuu huomattavasti normaalien käytäntöjen ohi.

Aloitetta näyttäisi olevan helppo kiittää, mikäli kannattaa vapaata liikkuvuutta ja toivoo Suomeen uutta liiketoimintaa. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen kuin päällepäin näyttää. Hallituksen aloite on osoitus äärimmäisen kylmästä taloudellisesta laskelmoinnista, jossa ihmishengen arvo määräytyy sen mukaan, mikä hänen asemansa tuotantoprosessissa on. Mikäli voit kasvattaa voittoja tai maan investointiastetta, olet tervetullut. Suomi lähettää samanaikaisesti ihmisiä takaisin sota-alueille ja evää turvapaikkoja ihmisiltä, jotka ovat ISISin välittömän uhan alaisuudessa. Kysymys ei ole siitä, etteikö yksien, vaikkapa sitten ”huippuosaajien” lupaprosessia pitäisi helpottaa. Kysymys on siitä, että on epäinhimillistä päästää maahan vain niitä, joissa nähdään suoran arvonlisäyksen mahdollisuus.

Maahanmuuttopolitiikan ei pitäisi perustua ajatukseen, että ihmisen arvo määrittyy tämän välittömien suoritusten kautta. Käytännössä suurin osa maahanmuuttopoliittisesta argumentaatiosta kuitenkin perustuu juuri tähän ajatukseen, ”hyvien” maahanmuuttajien seulomiseen ja ”huonojen” etenemismahdollisuuksien torppaamiseen. Lyhytnäköiset hyötylaskelmat ja hallituksessa vaikuttava silkka rasismi tekevät Suomen maahanmuuttopolitiikasta yksinkertaisesti epäinhimillistä ja ajattelematonta.

Kokoomuksen aloitteen hengen tiivistää hyvin Juhana Vartiaisen maininta perheenyhdistämisestä:

Ihmisille on myös tärkeää sen perheen saaminen mahdollisimman jouhevasti paikalle.

Perheenyhdistämisestä ollaan tekemässä erittäin vaikeaa turvapaikanhakijoille, mutta ymmärtävää ja tunnepitoista puhetta perheenyhdistämisistä kyllä saadaan kuulla, kunhan pelissä on lupaus kasvavasta kansantuotteesta.

Mitä tulee lupaukseen hyvinvointivaltion rahoituspohjan paranemisesta uusien ”osaajien” avulla, jokainen voi pohtia, millainen kiinnostus porvarihallituksella on verottaa yrityksiä palvelujen turvaamiseksi. Oleskelulupaa ei myönnetä palvelujen parantamiseksi, vaan yritysten toimintaedellytysten kohentamiseksi. Hallituksen kiittäminen tästä esityksestä ei ole perusteltua, sillä maahanmuuttopolitiikan yleislinja on ihan yhtä epäinhimillinen kuin ennenkin.

Advertisements
Standard