Perustulokokeilu, lol

Kirjoitin keväällä 2016 Voima-lehteen jutun perustulosta, jossa käytiin läpi erilaisia perustulomalleja ja niiden yhteiskunnallista tausta-ajattelua. Jutun oli tarkoitus osoittaa, että perustulo voi olla muutakin, kuin työn vastaanottamista edistävä väline. Suurikokoinen perustulo tarjoaisi ihmisille lisää kontrollia omaan elämäänsä nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa työ yhä harvemmin riittää takaamaan kunnollisen toimeentulon. Pieni perustulo taas antaa vähemmän omaehtoista kontrollia, sillä sen saaja on vahvasti riippuvainen kulloisestakin työmarkkinatilanteesta ja joutuu ottamaan vastaan mitä saa. Perustulo ei ole pelkkä tekninen uudistus vaan poliittisen kamppailun yksi väline.

Sipilän hallituksen keväällä 2015 hallitusohjelmaan kirjaama perustulokokeilu oli valtion menoja leikkaavan ohjelman yksi kysymysmerkki. Millaista perustuloa nyt oltaisiin kokeilemassa? Kokeilun toteuttava KELA linjaa esiselvitysraportissaan kokeilun toteuttamisesta seuraavasti:

Hedelmällisessä koetilanteessa koeryhmillä olisi toisistaan poikkeavia perustulomalleja, jolloin olisi mahdollista tutkia monipuolisesti perustulon vaikutusmekanismeja.

Oltiinko nyt todella kiinnostuneita selvittämään, miten ihmisten elämiin vaikuttaisivat erikokoiset perustulosummat, tai miten suuren maan eri tyyppisillä alueilla elävät ja eri työmarkkina-asemissa olevat perustuloa hyödyntäisivät?

Ei oltu. Sosiaali- ja terveysministeriön 25. elokuuta julkaisema lakiesitys perustulokokeilun toteuttamiseksi on kaikkea muuta kuin ihmisten erilaisia tilanteita ja tarpeita huomioiva kokonaisuus. Se on tympeä ”töihin vaikka väkisin” -kokeilu, joka on, yllätys yllätys, suunnattu ainoastaan KELAn etuuksia nostaville työttömille. Ainoa asia, mistä ollaan kiinnostuneita, on työttömien saaminen pois tilastoista maksamalla osa riittämättömän palkan erotuksesta valtion kassasta. Ongelmallista tässä on muun muassa se, että pieni perustulo ei oikeasti takaa toimeentuloa edes työtä vastaanottaville esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, jossa yksiöiden vuokrat ovat järjestään yli 700 euroa. Tarvitaan muita tukimuotoja perustulon päälle, eli ketään ei nosteta tukiviidakosta pois. Ketään ei myöskään auteta kieltäytymään heikoilla ehdoilla tarjotusta työstä.

Nyt saatu esitys perustulokokeilusta osoittaa yhden asian selvästi: perustulo universaalina, työväestön neuvotteluasemaa ja arkea parantavana tulomuotona ei synny ilman poliittista painetta. Tympeään työajan lisäämiseen ja työn hinnan alentamiseen jumittunut porvariblokki ei tule antamaan mitään sellaisia uudistuksia, jotka voisivat horjuttaa pääoman mahdollisuuksia saada halpaa työvoimaa koneiston osaksi. Sellaisen odottaminen olisi yksinkertaisesti naiivia. Onkin spekuloitu, että alibudjetoidun ja suppean kokeilun tavoite olisi antaa näennäistä todistusaineistoa, että perustulo on käyttökelvoton ajatus. Oikeasti tietenkin käyttökelvoton on vain itse koeasetelma.

Juuri ennen lakiesityksen julkistamista uutisoitiin myös, että vasemmiston kansanedustaja Anna Kontulan kommentit samaisessa Voimaan kirjoittamassani artikkelissa ovat aiheuttaneet paheksuntaa porvarileirissä. Kokoomuksen lehti Verkkouutiset otsikoi juttunsa ”Vasemmistolainen perustulo mahdollistaisi työstä kieltäytymisen”, ja siinä referoidaan Nordean ekonomistin ja kokoomuksen kansanedustajan twitter-ivailua siitä, miten suuri perustulo ”romahduttaisi työllisyyden”.

Perustulo tosiaan voisi olla radikaali työntekemisen ehtoja muovaava voima. Työllisyyden romahduttamisen sijaan se tosin voisi tarkoittaa, että ihmiset voisivat tehdä enemmän asioita, joita he haluavat tehdä sen sijaan että tekisivät asioita, joihin heidät pakotetaan. Tämä yksinkertainen ajatus vapaudesta on kuitenkin vääränlaista vapautta niiden näkökulmasta, joiden tavoitteena on saada tuotanto pyörimään koko ajan halvemmalla ja nopeammin. Vapaus ei paljoa paina, kun arvonlisäys on uhattuna. Nyt toteutettava suppea ja yksisilmäinen kokeilu ei tule antamaan tietoa, joka oikeasti hyödyttäisi epävarmassa työmarkkina-asemassa olevia. Vapautta lisäävä ja valinnanvaraa parantava perustulo saavutetaan vain kamppailun avulla.

 

Pillory_(PSF).png

Kuva: Wikipedia

Advertisements
Standard