Mikä on Huhumylly ja miksi se tehtiin?

En luota mediaan. Toimittajan sanomana tämä voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta itse näen sen ainoana kestävänä suhtautumistapana, jonka toimittaja voi omaksua. Kun luen lehtiä, pohdin samalla aina: Kenen intressejä palvelee, että tarina kerrotaan juuri näin? Mitä on nostettu otsikkoon ja miksi? Millaisia vaihtoehtoisia tapoja asiaan suhtautumisessa on? Nämä ovat yhteiskunnallisia ja osin filosofisia kysymyksiä: miten kokemustodellisuuttamme rakennetaan tarinoilla, miten media tuottaa toimijuutta, rakentaa ystävä-vihollinen –asetelmia, tekee asioista mahdollisia tai mahdottomia, valikoi elementtejä jotka kerrotaan ja jotka jätetään kertomatta. Tämä blogi on käsitellyt näitä kysymyksiä useasti.

Sitten on toinen taso. Sepite. Sepittäminen eroaa yllä kuvaamistani nyansseista siinä, että se ei tee eroa puhtaasti keksittyjen asioiden ja asioiden tulkinnanvaraisuuden välillä. Kaikki käy, pyrkimystä tarkkuuteen ei ole. Tulkinnoista voidaan kiistellä mielekkäästi. Siitä on vaikeampi kiistellä, tekikö Soldiers of Odin todella näkyvän uroteon julkisella paikalla, jos kukaan paikallaolija ei sellaista nähnyt. Tuollaiseen kiistaan lähteminen edellyttäisi koko tosiasian käsitteen asettamista kyseenalaiseksi, ja väittely voisi olla teoreettisesti kiinnostava, mutta tiedonvälityksen näkökulmasta etäinen.

Kaikki nekin mediat, joihin en luota, ovat sitoutuneet viime vuosiin saakka siihen, että ne korjaavat asiavirheet eivätkä tieten tahtoen sisällytä juttuihinsa virheelliseksi tietämiään asioita. Tämä ei tarkoita, että ne olisivat pyhiä tai luotettavia medioita, sillä ne kertovat tarinat tyypillisesti niin, että valkoisen, vauraan, keski-ikäisen ja cis-sukupuolisen miehen katse on kaiken mitta, normaali. Ne eivät tyypillisesti kyseenalaista omaa erehtymättömyyttään eivätkä oman toimintansa näkymättömiä ehtoja, kapitalismia, sukupuolijärjestelmää ja valkoista ylivaltaa. Silti on tehtävä ero tällaisen ideologisen kehystämisen ja viime vuosina heränneen puhtaan sepittämisen välillä. Jälkimmäisen yleistyminen on asia, johon on tärkeää kiinnittää huomiota siitä huolimatta, että journalistin ohjeita seuraava ”perinteinen” media vaatii myös kriittisyyttä.

Sepitteen yleistyminen, todellinen sepiteaalto viime vuosina on syy, miksi tänään julkaistaan Huhumylly-niminen verkkopalvelu.

Huhumyllyn ajatus on yksinkertainen: tuoda näkyviin, millainen määrä sepitettä verkossa liikkuu ja laittaa pohtimaan, miksi sepitettä liikkuu, kuka sitä levittää ja miten siihen pitäisi suhtautua. Huhumylly muistuttaa mielekkään tiedonvälityksen minimistä, joka yksinään takaa vielä vähän, mutta jonkinlaisen minimin kuitenkin. Palveluun on alkajaisiksi koottu 70 vääräksi tiedoksi osoitettua turvapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevaa huhua. Niiden levittäjiä ovat facebook-ryhmät, valemediat, populistipoliitkot.

Huhujen kautta näkee selvästi, mitkä ryhmät yhteiskunnassa halutaan painaa lokaan ja marginaaliin. Huhujen kautta näkee, keiden rinnalla pitää seistä, keitä tulee puolustaa.

Palvelun sivuilta löytyy lomake, jonka kautta projektiin voi osallistua. Projektin ovat toteuttaneet äärioikeistoa tutkiva journalismikollektiivi Kaivuri ja verkon disinformaatiosta tiedottava Sylttytehdas-kollektiivi.

huhut

Advertisements
Standard

PS:n ajatuspaja, rasistifoorumi ja “kansalaispartiot”

Perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta julkaisi 19. toukokuuta raportin “Turvallisuus uhattuna – maahanmuutto, turvallisuustilanne ja kansalaispartiot“. Köykäinen, noin 20-sivuinen teksti käsittelee Suomen turvallisuustilannetta, poliisin määrärahoja ja katupartioita. Raportin mukaan Suomen turvallisuustilannetta uhkaa erityisesti maahanmuuttajien rikollisuus, ja ratkaisut löytyvät muun muassa poliisin määrärahojen kasvattamisesta, maahanmuuttopolitiikan tiukentamisesta sekä “kansalaisaktiivisuudesta”. Kirjoittaja Aleksi Hernesniemi ei ole tutkija, vaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja perussuomalaisten nuorten varapuheenjohtaja.

Suojelupoliisin alueyksikön päällikkö Kari Harju kommentoi maaliskuussa YLElle tunnetuimman ja laajimmalle levinneen katupartioryhmän, Soldiers of Odinin, toimintaa näin:

Tässä on suuri väkivaltapotentiaali taustalla, mahdollisuus väkivaltarikoksiin myöskin. Sen takia siihen täytyy kiinnittää huomiota.

Kommentti liittyy YLEn tekemään paljastukseen katupartion päällystön facebook-keskusteluista, joissa esiintyi aseita ja natsisymboleita. Soldiers of Odinin on osoitettu olevan rasistinen keskusjohtoinen järjestö, joka moottoripyöräkerholta kopioiduilla toimintatavoilla levittää toimintaansa erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suomen Perustan julkaisemassa raportissa katupartioita lähestytään kuitenkin toisenlaisin sanankääntein. Katupartioiden  sijaan siinä puhutaan johdonmukaisesti “kansalaispartioista”, ja koko toiminta kehystetään kansalaisaktiivisuudeksi:

Syynä kansalaisaktiivisuuden kasvuun on vuoden 2015 turvapaikanhakijakriisi, joka muutti voimakkaasti Suomen turvallisuustilannetta. Kansalaispartiot ovat seurausta turvallisuustilanteen heikentymisestä. Muun muassa uutiset turvapaikanhakijoiden tekemistä ahdisteluista ja seksuaalirikoksista ovat voimakkaasti kiihdyttäneet keskustelua

Kansainvälistä kasvua hakevaa rasistista Soldiers of Odinia Suomen Perustan raportissa ei mainita nimeltä ollenkaan. Kirjoittaja Hernesniemi puhuu yleisellä tasolla Suomen turvallisuustilanteen “romahtamisesta” syynä katupartioiden lisääntymiseen. Suomen turvallisuustilanne on tässä erittäin kapeasti tulkittu vain turvapaikanhakijoihin kohdistuvana huolena. Mainitsematta jää muun muassa, että Supo nosti marraskuussa kansallisen turvallisuuden katsauksessaan esiin myös äärioikeistolaisen liikehdinnän aiheuttamat riskit, eli näkee sen yhtä lailla turvallisuustilanteen heikentäjänä.

Suomen Perustan raportissa jätetään myös ongelmallisella tavalla tarkastelun ulkopuolelle se, miten äärioikeistolaiset liikkeet käyttävät turvapaikanhakijoiden määrän kasvua omien laajenemispyrkimystensä apuna. Esimerkiksi Soldiers of Odinin johtaja Mika Ranta ei ole muuttunut “kansalaisaktivistiksi” yhtäkkiä turvallisuustilanteen romahtamisen takia, vaan on avoimesti kertonut olleensa jo ennen katupartiotoimintaansa vakaumuksellinen kansallissosialisti ja Suomen vastarintaliikkeen jäsen.

Raportin lopussa listattujen seitsemän toimenpidesuosituksen yksi kohta kuuluu:

Turvataan kansalaisille mahdollisuus osallistua turvallisuuden ylläpitämiseen kansalaispartioiden muodossa. Kansalaispartioinnissa pyrittävä tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa.

turva.png

Vaikka raportti ehdottaa partioiden kontrolloimista tekemällä niistä virallisia instituutioita, se ei onnistu tuomitsemaan rasistisia partioita eikä tekemään eroa uusnatsistisen liikehdinnän ja kansalaisten naapurustovalvonnan välillä. Sen takia raportti päätyy oikeuttamaan Soldiers of Odinin kaltaisten yleistä turvallisuutta ja tasa-arvoista yhteiskuntaa uhkaavien ryhmien toimintaa.

Raportin esipuheen on kirjoittanut Suomen Perustan toiminnanjohtaja, espoolainen perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Simo Grönroos. Grönroos on tehnyt aktiivista mediatyötä raportin ympärillä ja jakanut sen muun muassa avoimen rasistisesta kirjoittelusta tunnettuun “Rajat kiinni! -kansanliike” -facebook-ryhmään. Grönroos on ryhmän jäsen ja on jakanut sinne vuoden 2015 marraskuusta lähtien muun muassa Suomen Perustaan ja perussuomalaisiin liittyvää sisältöä.

grönroos

Perussuomalaisten ajatuspaja siis edistää muun muassa rasistisella foorumilla “yhteiskunnallista keskustelua”, jossa uusnatsistinen katupartiointi jää erottelemetta “kansalaisaktiivisuudesta”, ja toimenpidesuositus on turvata “kansalaispartioihin” osallistuminen. Rasistiset katupartiot tuominnut, ajatuspajan toimintaa rahoittavan puolueen puheenjohtaja Timo Soini antoi syksyllä kirjoittaja Hernesniemelle varoituksen puolueen johdon horjuttamisesta. Soini tuskin on kovin tyytyväinen nytkään, mutta uskaltaako hän enää ollenkaan puuttua puolueen muukalaisvihamielisen siiven toimintaan?

Edit 23.5. kl 8.13: Tarkennettu ja laajennettu joitain kohtia.

Standard

Odinin soturit ovat edelleen sankareita, koska totuus on liian tylsä

Luulitko, että YLEn paljastusjuttu Soldiers of Odinista osoitti yksiselitteisesti, että ulkoilevan tuulipukuryhmän sijaan kyse on moottoripyöräkerhoa muistuttavasta rasistisesta järjestöstä? Olet väärässä.

(Tässä vielä linkki kuvakoosteeseen, jonka perusteella voi pohtia, mitä järjestöstä pitäisi ajatella.)

Vaikka YLEn jutussa on Soldiers of Odinin johtajien facebook-chatista kaivettuja kuvankaappauksia jäsenistä poseeraamassa natsilippujen ja aseiden kanssa, tekemässä natsitervehdyksiä ja puhumassa väkivallasta, kaikille se ei yksinkertaisesti riitä. Jotenkin on päässyt käymään niin, että omia medioitaan kuunteleva laitaoikeisto pitää YLEä pahimpana vihollisenaan. Siksi se ei ota mitään sen tekemää enää tosissaan.

Siksi voi käydä näin: MV-lehden uutisoidessa pelkkään katupartion omaan facebook-päivitykseen perustuvasta kunniakkaasta kantasuomalaisten tyttöjen pelastusoperaatiosta juttua jaetaan Rajat kiinni! -ryhmässä kiittäen ja innoissaan. YLEn vaivalla tehtyä paljastusjuttua Soldiers of Odinista taas kommentoidaan kuin joku olisi yhtäkkiä manannut pirun esiin helvetistä.

sankari
pelle

Soldiers of Odinin tarina Sääksjärven S-marketin operaatiosta on vahvistettu sittemmin valheeksi niin poliisin kuin ryhmän itsensä puolesta. Sitä tarinaa ei kuitenkaan moni kuule, sillä se ei ole herkullinen eikä vahvista ihmisten käsityksiä siitä, miten asiat menevät, ja millainen ryhmä Soldiers of Odin on.

Sankaritarinat jäävät elämään. Tarinat toimettomista miehistä, jotka poseeraavat aseiden ja natsilippujen kanssa kerhohuoneilla ja vitsailevat rasistisesti facebookissa eivät. Kertomus maakuntien suomalaismiehistä valkoisten tyttöjen pelastajaritareina luo lukijaan uskoa. Uskoa, että hänessä itsessään ja hänen kaltaisissaan on jotakin erityistä. Me vahvat pelastavat kyvykkäät valkoiset suomalaiset.

YLEn tarina natsileikeistä on liian tylsä tai liian masentava kuultavaksi.

 

Standard

A2-ilta ja pohjakosketuksen resepti

Tammikuussa YLE sai kritiikkiä siitä, että Rajat kiinni! –kansanliikkeen jäseniä kutsuttiin Aamutelevisioon normalisoimaan rasistista liikettä. Aamu-tv pahoitteli sittemmin tapahtunutta.

Tästä ehkä opittiin jotain? Näin voisi optimisti luulla.

Helmikuussa tuli julki YLEn uuden A2-illan tiedote. Se julkaistiin YLEn uutisena, otsikko oli ”Ovatko turvapaikanhakijat uhka – romahtaako arvomaailmamme?” Tasapuolisuuden retoriikkaan vetoava verorahoitteinen media ratsastaa muukalaisvihamielisyydellä ja pelolla. Se on nyt muotia, presidenttikin on vähän kokeillut kepillä jäätä ja pelotellut eurooppalaisten arvojen romahtamisella.

Ohjelman vieraslista pidettiin pimennossa aina esityspäivän 2.3. aattoon saakka. Ehkä syystä.

Listalta löytyy muun muassa äärioikeistolaisen, islam-vihamielisen Finnish Defence Leaguen puheenjohtaja Jukka Ketonen. Ketosta tai järjestöä tuntemattomille kertonee jotain, että Ketonen edustaa FDL:ää jäsenjärjestönä European Liberty Coalition –nimisessä liikkeessä, jossa on mukana myös uusnatsistinen katupartio Soldiers of Odin ja joukko muita pohjoismaisen äärioikeiston edustajia. FDL järjestää myös “Patrioottien päivä“-nimistä äärioikeistokokoontumista Helsinkiin yhdessä Soldiers of Odinin kanssa. Defence Leagueja löytyy myös muista maista, ja yhteistyökumppani English Defence League tunnetaan katuväkivaltaan sekaantumisesta.

koalitio

A2-illan Markus Liimatainen kommentoi 1.3. vierasvalintoja tasapuoliseen dialogiin vedoten:

Ja voi voi, jos joku vieraista sattuu olemaan sinun kanssasi eri mieltä. Sellaista elämä on. Olemme eri mieltä asioista, välillä jopa äänekkäästi, mutta ei sinun kannata siitä hihojasi polttaa.

Tämä joissain oloissa kunnioitettava asenne palvelee nykytilanteessa rasismin normalisointia. Dialogin käyminen on ehkä turhaa, jos dialogikumppanisi tavoitteena ei ole käydä dialogia, vaan saada katuväkivalta ja rasismi näyttämään perustelluilta reaktioilta maahanmuuttoon ja kiillottaa julkikuvaansa valtamedian tuella.

A2-iltaa edeltävänä päivänä julkaistiin suurten uutismedioiden päätoimittajien yhteiskannanotto valemedioita vastaan. Siinä lukee muun muassa näin:

Sitoudumme oikeisiin tietoihin perustuvaan ja merkitykselliseen journalismiin. Kun tietoja pyritään tahallisesti hämärtämään tai vääristelemään, puutumme siihen omissa medioissamme.

Julistuksen hengen noudattamisen kanssa on mennyt tähän asti vähän niin ja näin, niin kuin Toimittaja testaa –blogi ansiokkaasti osoittaa. YLEkään ei näköjään onnistu pitämään käsiään puhtaina. Turvapaikanhakijoilla pelottelevat klikkiotsikot ja uusnatsismiin sekaantuneen järjestön puheenjohtajan kutsuminen studioon toimintaansa normalisoimaan eivät minulle ole merkityksellistä journalismia.

Entä sinulle?

EDIT 2.3.2016 kl 11:31: Jori Eskolin esittelee blogissaan FDL:n julkilausumaa, jossa ihmetellään sosiaalidemokraattien haluttomuutta muuttaa maahanmuuttolinjauksiaan Utoyan joukkomurhan jälkeen ja syyllistetään heitä Breivikin teosta. Mielenkiintoinen lähtökohta dialogille tämäkin.

Standard